Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

ASSESSORAMENT I SUPORT ALS CENTRES

Presents dins del món de l’educació.

Acompanyem a les famílies des de l’inici de la malaltia i durant tot el procés.

Des de l’AFANOC considerem necessari i molt important poder estar presents dins del món de l’educació per tal d’acompanyar al personal docent, alumnes, a la família del nen que en aquell moment està malalt, etc. i així poder apropar als nens/joves a la malaltia, donant la possibilitat de trencar tabús, creences i idees errònies que avui en dia encara existeixen. A més a més, partir d’un bon coneixement permet posar-se al lloc de l’altre evitant que el càncer sigui motiu de discriminació. La presència activa i col·laboradora dels mestres, els companys de classe i l’entorn més proper ajuden a fer que l’infant que té la malaltia, quan hagi de retornar a les classes després d’un llarg període de temps hospitalitzat, pugui sentir-se en un ambient de seguretat afectiva la qual li permeti sentir-se un més entre els seus. En aquest apartat ens centrarem en les xerrades que oferim als centres educatius de la província de Lleida:

Centres Educatius amb un infant/adolescent
amb càncer o el germà

En aquests casos sempre tenim molt present la opinió de tot el nucli familiar i respectem la seva manera de gestionar la malaltia amb l’escola o institut.

Assessorament claustre profesors

En el moment diagnòstic/ tractament

En el moment de la reincorporació de l’escola/institut

En el moment de Recaiguda, si és el cas.

Final de Vida i Dol, si és el cas.

Acompanyament individualitzat del tutor/a

Acompanyament al Infant/jove que està malalt i/o al seu germà.

Acompanyament en la reincorporació al centre.

Voluntariat a domicili.

Acompanyament al grup classe del Infant/Jove que està malalt i/o del seu germà.

Coordinacions amb escola/Institut/ EAP/ mestre a domicili.

Xerrades adaptades a l’edat (conceptes clars i bàsics relacionats amb el càncer infantil i juvenil, així com coneixença del que comporta la malaltia i sobretot el valor de l’empatia i l’amistat).

Centres Educatius sense cap cas

En la secció de Dol, el tipus d’intervenció varia en funció de les necessitats i demandes, pot ser:

Assessorament claustre profesors

En el moment diagnòstic/ tractament

En el moment de la reincorporació de l’escola/institut

En el moment de Recaiguda, si és el cas.

Final de Vida i Dol, si és el cas.

Acompanyament individualitzat del tutor/a

Sensibilització (Escoles Bressol, Llars d’Infants, Primària, Secundària i Batxillerat i estudis universitaris)

Conte amb l’activitat per les Escoles Bressol/ Llar d’infants relacionat cada any amb la temàtica de la festa del Posa’t la Gorra.

Xerrades adaptades al curs i l’edat (Coneix als Xuklis, Els Xuklis Viatgers,Tastem l’empatia, etc.).

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES