Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

ACOMPANYAMENT PROCÈS DEL DOL

Programa d´acompanyament

Amb aquest programa es duu a terme l’acompanyament en el procés de dol de les famílies que han perdut un fill o filla per procés de malaltia oncohematològica.

L’àmbit d’intervenció engloba a la unitat familiar i el centre educatiu si s’escau.

Les intervencions terapèutiques de la unitat familiar es poden fer en modalitat individual, de parella, de família i/o de grup de mares i pares, segons les necessitats detectades per part dels professionals que condueixen aquestes sessions.

Respecte al àrea que correspon als centres educatius, el treball que es desenvolupa es l’assessorament al claustre del professorat per orientar les actuacions que s’hauran de realitzar a nivell del grup classe i del centre, també s’intervé si es necessari amb els companys de classe i amb les mares i pares per poder orientar com atendre el procés de dol dels seus fills i filles per la pèrdua d’un company.

També s’ofereix l’assessorament de bibliografia especialitzada per els centres educatius i/o familiars que ho demandin.

Guía práctica de atención al duelo en ciudadanos paliativos

Societat Catalano-Balear de cures paleatives

Hablemos de duelo

Manual practico para abordar la muerte
con niños y adolescentes

Orientaciones para una Actuación Educativa en Procesos de Duelo

Guia práctica para centros educativos

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES