Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

La Casa dels Xuklis, una llar fora de la llar

Un lloc per viure en família mentre duren els tractaments.

Els hospitals referents en oncologia pediàtrica es troben a la ciutat de Barcelona i la durada dels tractaments acostuma a ser llarga. Per a les famílies fora de l’àrea metropolitana els desplaçaments per anar als hospitals són un dels principals problemes, ja que, si el diagnòstic per si obliga a una reorganització dràstica en les dinàmiques familiars, viure lluny dels hospitals referents suposa un major trasbals, perquè va acompanyat de despeses extres, inassolibles en molts casos.

Maqueta La Casa dels Xuklis

Disposar d’un lloc a prop de l’hospital on viure de manera gratuïta mentre duren els tractaments és donar un baló d’oxigen, un alleujament que ajuda a afrontar el procés de la malaltia des d’una perspectiva més serena i amb més qualitat de vida.

Com neix el projecte?

La idea sorgeix de les necessitats detectades pel grup de famílies que van formar l’AFANOC l’any 1987. Ja aleshores se somiava en un recurs que anés una mica més enllà de tenir un sostre prop de l’hospital. La imatge d’algunes famílies dormint a dins del cotxe per no poder assumir nits d’hotel s’havia donat més d’alguna vegada i les dietes per allotjament i manutenció aleshores eren del tot insuficients. Existien alguns pisos d’acollida, però no podien cobrir totes les necessitats. El projecte de la casa d’acollida es planteja com un somni a llarg termini, una utopia, per les seves característiques especials d’excel·lència, ja que el recurs, a més de ser un sostre, havia de ser nou, bonic, lluminós i amb un equip multidisciplinar que atengués totes les seves necessitats.

xuklis construcció
xuklis construcció

Amb els anys, el projecte va anar agafant forma i després d’un periple de presentacions i conferències, la construcció de La Casa dels Xuklis s’inicia amb la cessió dels terrenys per part de la Diputació de Barcelona i, gràcies al suport de les administracions catalanes, el ministeri d’habitatge espanyol, entitats, empresa i societat civil, la casa pot obrir les portes l’octubre del 2011.

Benvinguts a La Casa dels Xuklis
Mantinguem-la!
Ajut a renovar La Casa dels Xuklis
Voluntariat Domiciliari

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES