La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis

Notícies

Implica't Rollerland Badaona
Espectacle de patinatge sobre rodes....

Implica't Musical
MusincronitZa't i col·labora!!!...

Una Targeta per AFANOC
Catalunya Caixa  ens cedeix part de la facturació d'aquesta targeta...

Atenció a les famílies
Conciliació de la vida laboral i familiar en la malaltia oncohematològica...

Voluntariat

Nous cursos de formació de voluntariat d'AFANOC.
Ja pots consultar el calendari de cursos del 1r trimestre de 2015

Nous cursos de voluntariat d'AFANOC Tarragona
Ja pots consultar el calendari de cursos 2015.

xuklis
Associació de nens amb Càncer - AFANOC
Camí de St. Cebrià s/n, (08035) Barcelona. Tel: 93 237 79 79
afanoc@afanoc.org
Delegació AFANOC Tarragona
C/ Adrià, 9 - baixos (43004) Tarragona. Tel 977 22 87 12
tarragona@afanoc.org
Delegació AFANOC Lleida
C/ Quatre Pilans, 7 baixos,
(25001) Lleida. Tel 973 21 60 57
lleida@afanoc.org