La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis

Notícies

Àrea de Comunicació
Arribar a tots, enfortir el missatge, obtenir recursos...

Sortides amb les famílies
La importància de les relacions fora del context hospitalari...

Àrea de Voluntariat
La columna vertebral de l'AFANOC...

Atenció a les famílies
Conciliació de la vida laboral i familiar en la malaltia oncohematològica...

Voluntariat

Nous cursos de formació de voluntariat d'AFANOC.
Ja pots consultar el calendari de cursos del 1r trimestre de 2015

Nous cursos de voluntariat d'AFANOC Tarragona
Ja pots consultar el calendari de cursos 2015.

xuklis
Associació de nens amb Càncer - AFANOC
Camí de St. Cebrià s/n, (08035) Barcelona. Tel: 93 237 79 79
afanoc@afanoc.org
Delegació AFANOC Tarragona
C/ Adrià, 9 - baixos (43004) Tarragona. Tel 977 22 87 12
tarragona@afanoc.org
Delegació AFANOC Lleida
C/ Quatre Pilans, 7 baixos,
(25001) Lleida. Tel 973 21 60 57
lleida@afanoc.org